U stalnom nastojanju da unapredimo nivo usluga koje pružamo i nivo zadovoljstva svojih kupaca, pokrenuli smo poseban i, u mnogo čemu, jedinstven „business to bussines“ portal.

Zahvaljujući ovom portalu, naši kupci će u realnom vremenu, sa bilo koje lokacije, na brz, jednostavan i pregledan način imati uvid u:

  • Aktuelnu akcijsku ponudu
  • Elektronske kataloge
  • Uvid u cene proizovda i njihovu raspoloživost
  • Uvid u porudžbine
  • Uvid u fakture
  • Stanje duga i njegovu strukutru
  • Konto kartice

Kome je B2B portal namenjen?

Portal je namenjen našim stalnim, veleprodajnim kupcima, majstorima i serviserima.

Kako da postanem korisnik portala?

Zahtev za pristup B2B portalu korisnik pokreće popunjavanjem Pristupne forme. Po prijemu Pristupnog obrasca pokrećemo internu proceduru kreiranja novih korisnika. Nakon ove procedure, korisnik dobija poruku na mail adresu koju je naveo u Pristupnom obrascu. Korisnik portalu pristupa na internet stranici b2b.delovizabelutehniku.com

Follow us on Facebook