OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Poštovani,

Molimo Vas da pažljivo pročitate opšte uslove poslovanja i korišćenja pre upotrebe našeg internet sajta www.delovizabelutehniku.com.

Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja. Opštim uslovima kupovine definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo naših kupaca.

Kupovinom putem sajta www.delovizabelutehniku.com, zaključujete Ugovor o prodaji na daljinu sa Privrednim društvom za trgovinu i usluge Electro Ricambi d.o.o. Kruševac sa sedištem na adresi Dositejeva 18a, 37000 Kruševac, PIB: 109246105, MB: 21148563 na koji će se primenjivati odredbe važećih zakona i propisa Republike Srbije.

Značenje izraza navedenih u Ugovoru o kupoprodaji

Član 1.

1) Prodavac - Electro Ricambi d.o.o. sa sedištem na adresi Dositejeva 18a, 37000 Kruševac, MB: 21148563, PIB: 109246105, broj telefona: 037/310-28-64

2) Sajt ili www.delovizabelutehniku.com, web stranica u vlasništvu Prodavca

3) Opšti uslovi poslovanja ili Uslovi odnose se na opšte uslove poslovanje pri kupovini na našem web sajtu

4) Korisnik - svaka osoba koja naš sajt koristi u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda oglašenih na istom ili za dobijanje informacija o pojedinom proizvodu

5) Kupac - Svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda poručila preoizvode putem našeg sajta ili je zainteresovana za isti.

6) Gost predstavlja svakog kupca koji kupovinu obavlja bez registracije na sajtu.

7) Registrovani korisnik je svaki Korisnik koji je registrovao nalog na našem sajtu.

8) Ugovor se odnosi na ugovor o kupoprodaji proizvoda sa sajta koji uključuje odredbe Opštih uslova poslovanja, kao i eventualne dodatne uslove ugovorene između Ugovorenih strana

9) Politika privatnosti se odnosi na poseban akt koji sadrži objašnjenja o načinu obrade Vaših podataka. Dostupna su na stranici Politika privatnosti.

Opšte odredbe

Član 2.

1) Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja sajta www.delovizabelutehniku.com isključivo za sopstvenu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

2) Korisnicima sajta www.delovizabelutehniku.com strogo je zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa radi preuzimanja sadržaja sa sajta.

3) Nedozvoljeno korišćenje sajta www.delovizabelutehniku.com u smislu stava 2. ovog člana smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi i krivičnoj prijavi.

4) Naručene proizvode isporučujemo isključivo kurirskom službom City Express na teritoriji Republike Srbije.

Poručivanje

Član 3.

1) Poručivanje proizvoda možete izvršti putem našeg Sajta ili telefonskim putem.

2) Kupac ima mogućnost odabira poručivanja proizvoda u svojstvu Gosta ili Registrovanog korisnika.

3) Poručivanje proizvoda vrši se klikom na dugme Dodaj u korpu. Dodavanje je moguće sve do konačne potvrde porudžbine klikom na dugme Poruči.

4) Potvrđivanjem narudžbine na Sajtu u svojstvu Kupca potvrđujete da su Vam poznati Opšti uslovi poslovanja, odnosno da Vam je pružena mogućnost da se upoznate sa njihovom sadržinom, da su Vam pre same potvrde narudžbine na jasan i razumljiv način u skladu sa obavezom obaveštavanja Kupca pružena sva neophodna obaveštenja i da u svojstvu Kupca dajete saglasnost na prethodno istakunte Opšte uslove poslovanja.

5) Obaveza obaveštavanja iz stava 4) člana 3. obuhvata sledeće informacije:

 • osnovnim obeležjima robe (usluge);
 • poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona, kao i adresi na kojoj posluje (ako ne posluje na adresi na kojoj mu je sedište ili prebivalište) i adresi, broju faksa i adresi elektronske pošte Prodavca u čije ime postupa (ako postupa u tuđe ime), na koju Kupac može da izjavi reklamaciju;
 • prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode robe ili usluge prodajna cena ne može utvrditi unapred, odnosno prodajnoj ceni koja obuhvata ukupne troškove za obračunski period (u slučaju ugovora sa neodređenim trajanjem ili ugovora koji sadrži pretplatu. Kada se ovakvim ugovorima predviđa plaćanje fiksne sume, prodajna cena obuhvata ukupne mesečne troškove. Kada se ukupni troškovi ne mogu pouzdano unapred obračunati, daje se informacija o načinu na koji će se prodajna cena obračunavati), kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti Kupcu na teret;
 • načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza;
 • postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru;
 • načinu izjavljivanja reklamacije Prodavcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja Prodavca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava Kupca po osnovu saobraznosti;
 • o dostupnosti rezervnih delova (ako je reč o tehničkoj robi), priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe;
 • uslovima za raskidanje ugovora, ako je zaključen na neodređeno vreme ili ako se produžava automatski.
 • trošku korišćenja sredstava komunikacije na daljinu za zaključivanje ugovora (samo ako se taj trošak obračunava na osnovi različitoj od osnovne tarife koja se plaća za korišćenje određenog sredstva komunikacije);
 • uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa Zakonom;
 • obavezi da plati trgovcu razumne troškove zbog odustanka u skladu sa zakonom, ako Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je podneo zahtev za raskid;
 • o podatku da Kupac ne može da koristi pravo na odustanak ili okolnostima pod kojima Kupac gubi pravo na odustanak od ugovora (ako je tako predviđeno zakonom);
 • postojanju ugovornog odnosa između Prodavca i poštanskog operatora preko koga Kupac može, u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu o trošku Prodavca.

6) Po završetku porudžbine, na mail adresu Kupca stići će automatska poruka kojom potvrđujemo Vašu porudžbinu. Ovaj email sadrži Vaše podatke koje ste ostavili prilikom poručivanja. Nakon toga izvršićemo proveru dostupnosti proizvoda iz Vaše porudžbine i u slučaju da poručene proizvode nemamo na stanju ili nismo u mogućnosti da Vam ih isporučimo, naša služba prodaje obavestiće Vas o tome putem email-a ili putem telefona koji ste dostavili prilikom kupovine. Nakon što dobijete obaveštenje, porudžbina će se smatrati otkazanom. Ukoliko je moguća isporuka samo jednog dela porudžbine, takođe ćete biti o tome obavešteni putem email-a ili putem telefona. U tom slučaju, uz Vašu saglasnost, isporučićemo deo porudžbine za koji je moguća isporuka. Na kraju, ukoliko smo u mogućnosti da isporučimo kompletnu porudžbinu, poslaćemo Vam email o potvrdi porudžbine.

7) Nakon prijema narudžbine putem sajta www.delovizabelutehniku.com, Prodavac nije u obavezi da izvrši telefonsku potvrdu.

Ukoliko imate bilo kakvih poteškoća prilikom porudžbine, budite slobodni da nas kontaktirate. Naši kontakt podaci nalaze se na stranici Kontakt.

Cena

Član 4.

Sve cene navedene na sajtu su finalne na dan porudžbine i u njih je uključen PDV. Sve cene su date u dinarima lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Cene istaknute na našem Sajtu važe isključivo za kupovinu putem interneta i mogu se razlikovati u odnosu na cenu u maloprodajnom objektu.

Plaćanje

Član 5.

Plaćanje je moću izvršiti na sledeće načine:

- uplatom na tekući račun Electro Ricambi d.o.o. koji se vodi kod Halk Banke i to na račun 155-35873-61 u skladu sa instrukcijama koje Vam pošaljemo

- pouzećem, odnosno gotovinom prilikom preuzimanja paketa od strane kuriske službe. U samom paketu nalazi se račun za robu koju ste kupili putem našeg web sajta

Isporuka

Član 6.

Isporuku je moguće realizovati na sledeće načine:

 • - Slanje paketa Kupcu od strane Electro Ricambi d.o.o. putem kurirske službe City Express
 • - Lično preuzimanje na adresi Dositejeva 18A, 37000 Kruševac

Poručeni proizvodi kojih imamo na lageru biće isporučeni Kupcu u roku od 5 radnih dana, a najkasnije u roku od 30 dana. U slučaju da proizvodi koje ste poručili nisu na lageru a uplata od strane Kupca bude evidentirana, Kupac će biti obavešten o roku isporuke.

Pošiljka se dostavlja na adresu koju navedete prilikom poručivanja. Isporuka se vrši radnim danima u periodu od 8 do 17 časova. Subotom, nedeljom i državnim praznicima nema isporuke.

U slučaju da kurirska služba ne zatekne nikoga na adresi isporuke, odnosno na adresi koja je navedena prilikom poručivanja, kurir će pokušati da Vas kontaktira telefonom radi dogovora oko novog termina isporuke. Ukoliko i nakon toga dostava ne bude moguća krivicom Kupca, odnosno lica koje je naznačeno kao primalac pošiljke, Kupac snosi troškove vraćanja pošiljke prodavcu, a Ugovor će se smatrati raskinutim.

Rizik slučajne propasti, oštećenja ili uništenja proizvoda prelazi na Kupca u trenutku predaje paketa Kupcu od strane kurirske službe.

Proizvodi sa oznakom: "Proizvod nije preporučljiv za slanje kurirskom službom" mogu biti poslati kurirskom službom na odgovornost i teret Kupca. Electro Ricambi d.o.o. će nastojati da takve pakete maksimalno zaštiti i naznači da su lako lomljivi, ali ukoliko dođe do oštećenja šteta pada na teret Kupca.

Postupanje prilikom isporuke

Član 7.

Kupac je dužan da, u prisustvu kurira, prilikom preuzimanja pošiljke vizuelno pregleda paket i zahteva otvaranje paketa kako bi utvrdio da li postoje vidna oštećenja na pakovanju ili poručenim proizvodima. Ukoliko se ustanovi da postoji oštećenje, kurir će sastaviti reklamaciju u vidu zapisnika.

Rok za prijavu reklamacije usled oštećenja u transportu je 24h od trenutka preuzimanja pošiljke u kojoj se nalaze poručeni proizvodi.

Otkazivanje isporuke

Kupac ima pravo da otkaže isporuku proizvoda u bilo kom trenutku, slanjem mail-a na adresu office@delovizabelutehniku.com.

- Ukoliko je isporuka otkazana pre nego što je Prodavac poslao proizvode, Kupac ima pravo da traži povraćaj ukupnog iznosa plaćenog za proizvode i isporuku.

- Ukoliko je isporuka otkazana nakon što je Prodavac poslao proizvode, Kupac ima pravo da traži povraćaj iznosa za proizvode, ali u tom slučaju, Kupac sam snosi troškove vraćanja proizvoda Prodavcu.

U slučaju otkazivanja isporuke od strane Kupca putem telefona, Kupac će dobiti potvrdu o otkazivanju porudžbine na svoju email adresu.

Zaštita podataka o ličnosti

Član 8.

Electro Ricambi d.o.o. obrađuje podatke o ličnosti Kupaca u skladu sa propisima Republike Srbije. Radi prikupljanja pojedinih podataka o ličnosti Korisnika Sajta koristimo kolačiće. Više informacija dostupno je na stranici Politika privatnosti.

Saobraznost i reklamacije

Član 9.

Saobraznost i reklamacije se odnose na situaciju kada roba Kupcu nije stigla u ispravnom stanju, odnosno kada je nesaobrazna, tj. ima određene nedostatke.

Electro Ricambi d.o.o. dužan je da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Electro Ricambi d.o.o. je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ukoliko je Kupac za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon isteka dve godine od dana kupovine, Kupac je dužan da reklamaciju podnese davaocu garancije.

Electro Ricambi d.o.o. se ne obavezuje na period od dve godine u kome odgovara za saobraznost za sledeću vrstu robe:

 • - Rezervni delovi - 6 meseci

Reklamacija na funkcionalnu neispravnost rezervnog dela se prihvata samo u slučaju da je rezervni deo ugradio registrovan servis i za to izdao fiskalni račun.

 • - Potrošni materijal
 • - Kompresore i elektronike koji nakon ugradnje gube mogućnost da budu reklamirani zbog nemogućnosti utvrđivanja uzroka kvara.

Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala i u trenutku prelaska rizika na potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru snosi Electro Ricambi d.o.o.

Detalje o pravilniku, uslovima i načinima rešavanja reklamacije Kupcu možete pronaći u okviru stranice Reklamacije.

Odustanak od ugovora

Član 10.

Svaki kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora o kupovini zaključenog na daljinu, iz bilo kog razloga u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. Jedini preduslov je da roba nije korišćena i da je originalno zapakovana i vraćena u pakovanju u kom je isporučena zajedno sa fiskalnim računom i obrascem za odustanak od ugovora na daljinu. Obrazac za odustanak od ugovora na daljinu biće Vam dostavljen i prilikom potvrde porudžbine od strane Prodavca, a možete ga i preuzeti ovde. Takođe, možete popuniti Obrazac za odustanak od ugovora i putem kontakt forme. Troškove povrata snosi Kupac. Po prijemu pošiljke utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvrđuje ovlašćeno lice u firmi Electro Ricambi d.o.o., te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća Potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom Kupca u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Saglasnost i promena uslova poslovanja

Član 11.

Svaki kupac prilikom poručivanja može proveriti trenutno važeće uslove poslovanja. Electro Ricambi d.o.o. je u obavezi da svoje kupce obavesti ukoliko dođe do promene bilo kakvih opštih uslova poslovanja.

Follow us on Facebook